Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady


  EU/ES/EHS Integrované české překlady

Upozorňujeme, že  překlady dokumentů  EHS/ES (směrnic, rozhodnutí, nařízení) nejsou v současné době aktualizovány 

Dokumenty novější (od data vstupu ČR do EU) jsou vydávány v Bruselu již v češtine http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 

 

 

Ve spodní části naleznete neaktualizovaný  soupis jednotlivých technických předpisů EHS/ES (směrnic, rozhodnutí, nařízení) pro motorová vozidla, zemědělské nebo lesnické traktory, přípojná vozidla motorových vozidel i traktorů, výměnné tažené stroje traktorů a nesilniční motorová vozidla.

V anotacích je u odvolávek na dokumenty uvedeno buď "pro abonenty" (tj. dokument placený) nebo "volný".

Legenda:

Jednotlivé dokumenty jsou označovány:

- písmenem "r" nebo "R" jsou značena nařízení (regulation)

- písmeny "cir" nebo "CIR" jsou značena prováděcí nařízení 

- písmenem "d" nebo "D" jsou značena rozhodnutí (decision)

- písmenem "l" nebo "L" jsou značena směrnice ( directive)

- písmeny "cid" nebo "CID" jsou značena prováděcí rozhodnutí 

UPOZORNĚNÍ

Některé dokumenty byly do konce roku 2014 zrušeny a nahrazeny novějšími směrnicemi/nařízeními/rozhodnutími, případně byly nahrazeny povinně používanými předpisy EHK  podle dokumentu 2009/0661

SměrnicePoslední změnaCena (roč. přístup bez DPH)PředmětPoznámka

EU 1008/2010

viz. ES 661/2009 0 Kč Stírání a odstřikování

EU 1322/2014

viz. EU 167/2013 0 Kč Konstrukce a obecné požadavky pro schvalování vozidel kategorie T,C,R,S

EU 582/2011

viz. 2009/595 0 Kč Emise Euro VI pro těžká nákladní vozidla

70/157/EHS

7/2013 1 200 Kč Hluk automobilů. od 1.6.2016 nahrazeno EU 2014/0540

70/220/EHS

již neplatné 4 120 Kč Emise plynů automobilů M1 a N1 od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008

70/221/ES

již neplatné 740 Kč Podjetí zezadu a nádrže na tekutá paliva od 1.11.2014 -viz 661/2009

70/222/ES

již neplatné 88 Kč Reg. tabulky motorových a přípojných vozidel od 1.11.2014 -viz 661/2009

70/311/EHS

již neplatné 440 Kč Řízení od 1.11.2014 -viz 661/2009

70/387/EHS

již neplatné 550 Kč Zámky a závěsy dveří od 1.11.2014 -viz 661/2009

70/388/EHS

již neplatné 200 Kč Zvuková signalizace 1.11.2014 -viz 661/2009

71/320/EHS

již neplatné 4 230 Kč Brzdy. od 1.11.2014 -viz 661/2009.

72/245/EHS

již neplatné 2 420 Kč Odrušení a EMC od 1.11.2014 -viz 661/2009

72/306/EHS

již neplatné 610 Kč Kouř vznětových motorů od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008.

74/60/EHS

již neplatné 1 040 Kč Vnitřní výčnělky od 1.11.2014 -viz 661/2009

74/61/EHS

již neplatné 1 140 Kč Zařízení proti neoprávněnému užití od 1.11.2014 -viz 661/2009

74/151/EHS

již neplatné 280 Kč Určité části a vlastnosti (traktory) od 1.1.2010 - viz2009/63/ES

74/297/EHS

již neplatné 450 Kč Náraz na sloupek řízení od 1.11.2014 -viz 661/2009

74/408/EHS

již neplatné 1 170 Kč Pevnost sedadel a jejich úchytů od 1.11.2014 -viz 661/2009

74/483/EHS

již neplatné 470 Kč Vnější výčnělky M1 od 1.11.2014 -viz 661/2009

75/323/EHS

110 Kč Vývody el. energie (traktory)

75/443/EHS

již neplatné 250 Kč Zpětný chod a rychloměr d 1.11.2014 -viz 661/2009

76/114/EHS

již neplatné 110 Kč Štítky a předepsaná označení od 1.11.2014 -viz 661/2009*2011r19

76/115/EHS

již neplatné 660 Kč Kotevní místa bezpečnostních pásů od 1.11.2014 -viz 661/2009

76/756/EHS

již neplatné 1 620 Kč Osvětlení a světelná signalizace 4 a vícekolových vozidel od 1.11.2014 -viz 661/2009

77/311/EHS

již neplatné 260 Kč Hladina hluku vnímaného řidičem traktoru od 1.10.2010 - viz 2009/76

77/389/EHS

již neplatné 210 Kč Odtahové úchyty od 1.11.2014 -viz 661/2009

77/537/EHS

již neplatné 650 Kč Kouř traktorů

77/541/EHS

již neplatné 2 320 Kč Bezpečnostní pásy a zádržná zařízení od 1.11.2014 -viz 661/2009

77/649/EHS

již neplatné 840 Kč Zorné pole řidiče od 1.11.2014 -viz 661/2009

78/316/EHS

již neplatné 1 380 Kč Systémy označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů v motorových vozidlech. od 1.11.2014 -viz 661/2009

78/317/EHS

již neplatné 600 Kč Rozmrazování a odmlžování od 1.11.2014 -viz 661/2009

78/318/EHS

již neplatné 720 Kč Stírání a omývání čelního skla od 1.11.2014 -viz 661/2009

78/549/EHS

již neplatné 230 Kč Kryty kol motorových vozidel od 1.11.2014 -viz 661/2009

78/932/EHS

již neplatné 460 Kč Opěrky hlavy od 1.11.2014 -viz 661/2009

80/1268/EHS

již neplatné 440 Kč Emise CO2 a měření spotřeby od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008

80/1269/EHS

již neplatné 610 Kč Měření výkonu motoru od 31.12.20013 -viz 595/2009

EHS 3821/85

již neplatné 8 290 Kč Záznamová zařízení (tachografy).

89/297/EHS

již neplatné 860 Kč Boční ochrana od 1.11.2014 -viz 661/2009

89/459/EHS

50 Kč Hloubka drážek pneumatik

91/226/EHS

již neplatné 800 Kč Systémy proti rozstřiku vody od 1.11.2014 -viz 661/2009

92/6/EHS

12/2002 90 Kč Montáž zařízení k omezení rychlosti

92/21/EHS

již neplatné 330 Kč Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1 od 1.11.2014 -viz 661/2009

92/22/EHS

již neplatné 700 Kč Skla a zasklívání od 1.11.2014 -viz 661/2009

92/23/EHS

01/2006 2 190 Kč Pneumatiky aut od 1.11.2017 se ruší -viz 661/2009

92/24/EHS

již neplatné 550 Kč Systémy omezení rychlosti od 1.11.2014 -viz 661/2009

92/114/EHS

již neplatné 430 Kč Vnější výčnělky kategorie N od 1.11.2014 -viz 661/2009

93/14/EHS

již neplatné 4 230 Kč Brzdění dvou a tříkolových vozidel od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

93/29/EHS

již neplatné 480 Kč Ovladače a kontrolky dvou a tříkolových vozidel od 1.1.2010 - viz 2009/80/ES

93/30/EHS

již neplatné 230 Kč Zvukové výstražné zařízení dvou a tříkolových vozidel od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

93/32/EHS

již neplatné 110 Kč Ruční držadla dvoukolových vozidel od 1.1.2010 - viz 2009/79/ES

93/33/EHS

již neplatné 170 Kč Zařízení proti neopráv. užití dvou a tříkol. vozidel. od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

93/34/EHS

již neplatné 150 Kč Povinné štítky dvou a tříkolových vozidel od 29.12.2009 -viz 2009/139/ES

93/92/EHS

již neplatné 1 980 Kč Montáž světelné techniky dvou a tříkolových vozidel od 1.10.2010 -viz 2009/67/ES

93/93/EHS

již neplatné 150 Kč Hmotnosti a rozměry dvou a tříkolových vozidel od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

93/94/EHS

již neplatné 170 Kč Montáž registrační tabulky dvou a tříkolových vozidel od 1.10.2010 -viz 2009/62/ES

95/1/EHS

již neplatné 1 140 Kč Max. rychlost, moment a výkon 2 a 3 kolových vozidel. od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

95/28/ES

již neplatné 990 Kč Hořlavost materiálů od 1.11.2014 -viz 661/2009

96/27/EHS

již neplatné 1 110 Kč Boční náraz od 1.11.2014 -viz 661/2009

96/53/ES

5/2015 510 Kč Rozměry a hmotnosti.

96/79/ES

již neplatné 1 350 Kč Čelní náraz vyosený od 1.11.2014 -viz 661/2009

97/24/ES

již neplatné 150 Kč Části a vlastnosti 2- a 3-kol. vozidel od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

97/27/ES

již neplatné 890 Kč Hmotnosti a rozměry M2, M3, N, O od 1.11.2014 -viz 661/2009

97/68/ES

již neplatné 5 430 Kč Emise nesilničních mobilních strojů. od 1.1.2017 nahrazena EU 2016/1628

1999/37/ES

7/2013 880 Kč Registrační dokumenty.

1999/94/ES

12/2008 210 Kč Informace o spotřebě a emisích CO2.

2000/7/ES

již neplatné 130 Kč Rychloměr. od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

2000/30/ES

7/2010 310 Kč Technické silniční kontroly užitkových vozidel.

2000/53/ES

6/2016 360 Kč Vyřazená vozidla.

1753/2000/ES

již neplatné Monitorování CO2.

2001/56/ES

již neplatné 570 Kč Vytápění od 1.11.2014 -viz 661/2009

2001/85/ES

již neplatné 2 970 Kč Vozidla pro dopravu cestujících od 1.11.2014 -viz 661/20099.

2002/24/ES

již neplatné 1 110 Kč Schvalování vozidel o 2 a 3 kolech k provozu od 1.1.2016 nahrazeno 2013R0168

2003/37/ES

již neplatná 1 800 Kč Schvalování zem. a les. vozidel a strojů od 1.1.2016 viz. ES 167/2013

2003/97/ES

již neplatné 1 440 Kč Zpětný výhled z automobilů od 1.11.2014 -viz 661/2009

2005/55/ES

již neplatné 4 910 Kč Emise vznětových a zážehových motorů od 31.12.20013 -viz nařízení 595/2009

2005/64/ES

2/2009 330 Kč Použitelnost součástí, recyklovatelnost a využitelnost.

2006/40/ES

670 Kč Emise z klimatizačních zařízení motorových vozidel.

2006/66/ES

12/2013 330 Kč Akumulátory od 26.09.2008 nahrazuje dokument 91/157/ES

2007/38//ES

0 Kč Vybavení vozidel kategorií N2 a N3 systémy pro nepřímý výhled

2007/46/ES

7/2017 5 730 Kč Schvalování vozidel o čtyřech a více kolech od 29.04.2009 nahrazuje dokument 70/156/EHS

ES 715/2007

08/2017 330 Kč Emise Euro 5 a Euro 6 pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla Týká se ES 692/2008, EU 2017/1551

2008/2/ES

od 1.1.2016 zrušena viz. 2013R0167 0 Kč Výhled a stírání (traktory) od 1.5.2008 nahrazuje dokument 74/347/EHS

2009/40/ES

7/2010 610 Kč Technické prohlídky vozidel od 26.6.2009 nahrazuje 96/96/ES

2009/62/ES

od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168 0 Kč Zadní reg. tabulky dvou a tříkolových mot. vozidel od 1.1.2010 nahrazuje dokument 93/94/EHS

ES 78/2009

2/2009 1 400 Kč Systémy čelní ochrany od 24.11.2009 ruší 2003/102/ES a 2008/66/ES

2009/79/ES

již neplatné 0 Kč Držadla spoloujezdce na motocyklu od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168 Nahrazuje směrnici 93/0032

ES 79/2009

7/2013 0 Kč Vodíkový pohon

2009/80/ES

již neplatné 0 Kč Ovladače a indikátory dvoukolových a tříkolových mot.vozidel od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168 Nahrazuje od 1.1.2010 dokument 93/29/EHS

ES 443/2009

9/2017 510 Kč Emise CO2 pro nové osobní vozy

ES 595/2009

9/2016 3 800 Kč Emise Euro VI pro těžká nákladní vozidla od 31.12.2013 nahrazuje 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

ES 661/2009

7/2016 650 Kč Schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků z hlediska obecné bezpečnosti Zahrnuje 2010/672, 2010/1003, 2010/1005, 2010/1008, 2010/1009, 2011/19, 2011/109, 2011/407, 2011/458, 2012/65, 2012/130, 2012/347, 2012/351, 2012/523, 2012/1230,2016/1004

EU 1222/2009

11/2011 670 Kč Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost.

EU 672/2010

viz ES 661/2009 Schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel viz ES 661/2009

EU 1003/2010

viz ES 661/2009 Umístění zatních registračních tabulek viz ES 661/2009

EU 1005/2010

viz ES 661/2009 Odtahové úchty motorových vozidel viz ES 661/2009

EU 1009/2010

viz. ES 661/2009 Schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel

EU 19/2011

viz ES 661/2009 Povinné štítky vozidel viz ES 661/2009

EU 109/2011

viz ES 661/2009 Ochrana proti rozstřiku viz ES 661/2009

EU 458/2011

viz ES 661/2009 Montáž pneumatik viz ES 661/2009

EU 510/2011

9/2017 310 Kč Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla

EU 130/2012

viz ES 2009r661 Přístup do vozidel a k ovládání viz ES 2009r661

EU 65/2012

0 Kč Indikátory stupňů řazení volně přístupné

EU 1230/2012

0 Kč Hmotnosti a rozměry volně přístupné

EU 167/2013

1/2017 0 Kč Schvalování zemědělských a lesnických traktorů od 1.1.2016 nahrazuje ES 2003/37

EU 168/2013

3/2016 0 Kč Schvalování dvou- a tříkolových vozidel a čtyřkolek od 1.1.2016 nahrazuje ES 2002/24

EU 3/2014

5/2017 0 Kč Funkční bezpečnost vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek od 1.1.2016 nahrazuje dokument ES 2002/24

2014/53/EU

0 Kč Dodávání radiových zařízení

EU 540/2014

9/2017 0 Kč Hluk motorových vozidel od 1.6.2016 ruší 70/157/EHS

EU 2015/758

1/2017 0 Kč eCall

EU 2016/1628

4/2017 0 Kč Požadavky na emise a motory u nesilničních mobilních strojích. od 1.1.2017 nahrazuje ES 1997/0068