Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2007/46/ES


ES 2007/0046

Směrnice 2007/46/ES je tzv. "rámcovou směrnicí" a vytváří podmínky pro ES schválení všech typů silničních vozidel o čtyřech a více kolech (WVTA = Whole Vehicle Type Approval). Tato směrnice nahrazuje ke dni 29.dubna 2009 dosud platnou rámcovou směrnici 70/156/EHS.

Nejnovější verze směrnice mají odlišný obsah s paltností do r. 2014 a od roku 2014 - viz soubory v tabulce níže.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 07w46k183r11  
volný   11x582
volný    11x678
pro abonenty 07w46k678r11  
volný   12r65
pro abonenty 07w46k12r65  
pro abonenty 07w46k12r1230  
pro abonenty 07w46k13r143  
pro abonenty 07w46k13r195  
volný   2014r133
volný   2014r136
pro abonenty 07w46k14r136  
pro abonenty 07w46k14r214  
volný   2014r1171
pro abonenty 07w46k14r1171  
pro abonenty 07w46k15r166  
volný   2014r0540
volný   2015r 0046, 2015r0758, 2015r0166
pro abonenty 07w46k15r758  
volný 2007L0046 2017R1347, 2017R1154, 2017R1151, 2017R2400

 

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na odbornost a notifikaci schvalovacích orgánu a technických zkušeben, zajišťujících schvalovací zkoušky a stanovuje nový pojem "regulačního aktu", který je širšího významu než dřívější označení směrnicúplný soupis informací k ES schválení typu vozidla, požadavky na rozsah ES schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků podle tzv. samostatných směrnic, jehož splnění je podmínkou pro udělení ES schválení typu vozidla, požadavky na schválení typu u kategorie M1, vyráběné v malých sériích, omezení malých sérií a výběhu série.

Cena (roč. přístup bez DPH): 5 730 Kč
Předmět: Schvalování vozidel o čtyřech a více kolech
Poznámka: od 29.04.2009 nahrazuje dokument 70/156/EHS

Přílohy ke stažení