Cesta: Předpisy / EHS/ES jiné předpisy - provoz vozidel - EHS


Soupis překladů EHS/ES s vazbou na provoz silničních vozidel

Soupis technických předpisů EHS/ES/EU (směrnic, rozhodnutí, nařízení), která mají vazbu na výrobu a provoz silničních vozidel

Počínaje datem 1.5.2004 jsou v Bruselu v české verzi dostupné i integrované verze nových dokumentů. 
V následující tabulce jsou proto uváděny poslední integrované verze ve formátu, který vydává bruselská centrála. Dokumenty jsou volně přístupné.

Předmět - kliknutím se zobrazí příslušný souborČíslo dokumentu
Aspekty družicového navigačního systému
     2004/0552
Baterie a akumulátory
     2006/0066
Biopaliva
     2003/0030
Ekoznačka
     2006/0402
Fluorované skleníkové plyny
     2006/0842
Harmonizace rádiového spektra pro automobilní aplikaci
     2004/0545
Harmonizace sociálních a právních předpisů v silniční dopravě
     2006/0561
Jakost benzinů a motorové nafty
     1998/0070 , 2015/1513
Kontrolní postupy sociální legislativy
     1986/0599
Manometry pro měření tlaku v pneumatikách
     1988/0217
Obecná bezpečnost výrobku
     2001/0095
Obecná elektromagnetická kompatibilita
     2004/0108
Obsah olova v benzinu
     1985/0210
Obsah síry v palivech
     1999/0032
Odpovědnost za vady výrobku
     1985/0374
Označování kapacity přenosných sekundárních baterií      2010/1103
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
     2009/0033
Povinné nošení bezpečnostních pásů
     1991/0671
Radiové spektrum ITS
     2006/0671
Registrační dokumenty      1999L0037
Rozhraní člověk stroj
     2000/0053
Řidičské průkazy
     2006/0126
Tachografy
     2014/0165, 2016R0130
Užívání polycyklických aromatických uhlovodíků
     2005/0069
eCall + ITS

     2010/0040, 2011/0453 

     2013/0886, 2013/0885, 2013/0305

     2014/0858, 2015/09622016/0209,

     2017/0026,

 

 

SměrnicePoslední změnaCena (roč. přístup bez DPH)PředmětPoznámka