Cesta: Aktuality


Směry vývoje a novinky v oblasti technických předpisů

Novinky z oblasti vývoje technických předpisů:

Informace o vývoji předpisů a o připravovaných změnách  ze zasedání  pracovních skupin EHK/OSN lze nalézt v zápisech z jednání pracovních skupin (zpravidla v  angličtině) na níže uvedených adresách:

emise hluku http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grb/grerep.html
osvětlení a světelná signalizace http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gre/grerep.html
emise škodlivin a energie http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grperep.html
podvozky a brzdění http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grrf/grrfrep.html
všeobecná bezpečnost http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp9grsg/grsgrep.html
pasivní bezpečnost http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grsprep.html

 

Změny v EHK

AktualityPřihlášení: