Cesta: Objednávky


 

Objednávka

přístupu k překladům dokumentů ES/EHS a EHK

Přístup k souborům kompletních přeložených textů a integrovaných technických předpisů pro schvalování a kontrolu silničních vozidel (ES/EHS směrnic/rozhodnutí/nařízení a předpisů EHK) je umožněn osobám s "uživatelskými právy" po zadání přiděleného přístupového klíče t,j.:

-       uživatelského jména   

-       hesla

Uživatelská práva jsou přidělována na základě registrace u kontaktní osoby v TÜV SÜD Czech. Předpokladem jejich nastavení je zaslání objednávky na níže uvedený email a úhrada ročního uživatelského poplatku viz ceny u jednotlivých  směrnic/rozhodnutí/nařízení/předpisů.  

Uživatelské jméno a heslo Vám budou zaslány emailem a dopisem, zaslaným na Vaši adresu ihned po úhradě objednané služby.

V případě jakýchkoliv obtíží se prosím obraťte telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený níže.

Objednávka musí specifikovat rozsah požadovaných dokumentů. Cena v žádosti se stanoví podle cen, uvedených v seznamech příslušných dokumentů.

TÜV SÜD Czech s.r.o. Vám poskytne přístupová práva ke specifikovanému rozsahu výše uvedených technických předpisů (ES/EHS, EHK a dalších) na dobu jednoho roku.

Koncem smluvního období Vám TÜV SÜD Czech s.r.o. zašle  email s upozorněním na konec předplaceného období a budete vyzváni k vyjádření ohledně prodloužení či ukončení přístupu na další období.

Rozsah přístupu lze kdykoliv upravit na základě nové objednávky.

 

Registraci je možné domluvit u kontaktní osoby TÜV SÜD Czech :

Romana Ksandrová

+420 239 046 909

+420 602 521 227

romana.ksandrova@tuvsud.com

Soubory s předpisy jsou k dispozici ve formátu PDF a je možné je zobrazit a vytisknout pomocí programu firmy Adobe Acrobat Reader, který je zcela volně šiřitelný.Přihlášení: