Cesta: Informace


Informace o soustavách předpisů

Soustavy technických předpisů pro schvalování silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků k provozu na veřejných komunikacích.

 

Pro mezinárodně platné technické předpisy pro schvalování existují v Evropě dvě soustavy, celosvětově se buduje třetí:

 

 • Technické předpisy Evropského společenství/Evropské unie (dříve Evropského hospodářského společenství), kterými jsou "směrnice", "nařízení" nebo "rozhodnutí" jsou podloženy Smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1958 ve znění jejích pozdějších úprav.
 • Členské státy jsou povinny přijmout a aplikovat ve svých schvalovacích postupech přijaté a vyhlášené směrnice, nařízení a rozhodnutí, k určitým těmto technickým předpisům jsou paralelně povinny uznávat i odpovídající předpisy EHK/OSN.
 • Předpisy Evropské hospodářské komise /OSN (dále jen EHK 1958) jsou přílohami „Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel“, uzavřené v Ženevě r.1958, ve znění změn z r. 1995.
 • Smluvní strany Dohody nesmí bránit registraci, prodeji a uvádění do provozu schvalovaným vozidlům z důvodů, pokrytých příslušným Předpisem (vstup).
 • Soustava celosvětově platných technických předpisů GTR je dána „Dohodou o vytvoření celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla a pro vybavení a části, které mohou být montovány a/nebo užity na kolových vozidlech“, uzavřenou v Ženevě r.1998 (vstup).

Soustava mezinárodně platných technických předpisů pro kontrolu technického stavu vozidel v provozu existuje jediná

 • Jednotné podmínky pro periodické technické kontroly vozidel (dále jen EHK 1997) jsou dány "Dohodou o přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek“, uzavřenou v Ženevě r.1997 (vstup).
 • V rámci této Dohody byla dosud publikována jen dvě pravidla.

Soupis členských států/smluvních stran těchto soustav (a jejich značení v dokumentech)

Smluvní strana/
členský stát soustavy

Soustava mezinárodních technických předpisů

ES/EUEHK 1958EHK 1997GTR
Austrálie   E 45     
Ázerbájdžán   E 39     X  
Belgie  e 6  E 6   */
Bělorusko   E 28    
Bosna a Hercegovina   E 31    
Bulharsko 34 E 34     */
Černá hora   E 56    
Česká republika e 8 E 8     */
Čína       X
Dánsko e 18 E 18     */
Estonsko e 29 E 29 X   */
Egypt   E 62    
Evropská Unie   E 42   X
Finsko e 17 E 17 X X
Francie e 2 E 2   X
Chorvatsko   E 25    
Indie       X
Irsko e 24 E 24     */
Itálie e 3 E 3   X
Japonsko   E 43   X
Jižní Afrika   E 47   X
Kanada       X
Korejská republika   E 51   X
Kypr e 49 E 49     X  
Litva e 36 E 36     */
Lotyšsko e 32 E 32     */
Lucembursko e 13 E 13   X
Maďarsko e 7 E 7 X X
Makedonie   E 40    
Malajsie   E 52   X
Malta e 50 E 50     */
Německo e 1 E 1   X
Nizozemsko e 4 E 4 X X
Nizozemské Antily       X
Norsko   E 16     X  
Nový Zeeland   E 48   X
Polsko e 20 E 20     */
Portugalsko e 21 E 21     */
Rakousko e 12 E 12     */
Rumunsko 19 19 X X
Ruská federace   E 22 X X
Řecko e 23 E 23     */
Slovensko e 27 E 27   X
Slovinsko e 26 E 26     */
Spojené království e 11 E 11   X
Srbsko   E 10    
Španělsko e 9 E 9   X
Švédsko e 5 E 5   X
Švýcarsko   E 14    
Thajsko   E 53     
Turecko   E 37   X
Tunisko   E 58    
Ukrajina   E 46    
USA       X
*/ Tyto státy sice dosud k Dohodě 1998 (GTR) samostatně nepodepsaly, jako členské státy Evropské Unie (která k Dohodě 1998 přistoupila), jsou ale jimi rovněž vázány

Technické předpisy EHK, ES i celosvětové technické předpisy (GTR) jsou živým materiálem, jsou průběžně upravovány a jejich požadavky jsou postupně zpřísňovány.

Předpisy EHK a GTR jsou měněny tzv. sériemi změn, doplňky a opravami, které jsou značeny původním číslem předpisu. 

ES směrnice/nařízení/rozhodnutí  jsou doplňovány tzv. změnovými směrnicemi/nařízeními/rozhodnutími, které mají vždy nové (pořadové) číslo. V systému elektronické knihovny jsou adresáře ES značeny vždy číslem základní směrnice/nařízení.Termíny uplatňování jednotlivých stupňů přísnosti předpisů i směrnic můžete najít v tabulkách, které jsou přístupné tlačítky na úvodní stránce knihovny.

Na této www stránce jsou obecně přístupné již citované integrované překlady. K jednotlivým dokladům, uvedeným v knihovně v tabulkách, je diferencovaný přístup prostřednictvím TÜV SÜD Czech s.r.o., středisko Certifikace vozidel (tel. 239 046 909, fax 239 046 905):

 • Obecně lze uváděné překlady získat proti úhradě režijních nákladů ve formě 
  • přístupem do Internetové knihovny TÜV SÜD Czech,
  • písemné (tiskové kopie),
 • Na základě objednávky nebo žádosti, (viz tlačítko "Přístup k dokumentům, kde získat heslo" na úvodní stránce), kterou můžete zaslat do TÜV SÜD Czech e-mailem na adresu romana.ksandrova@tuvsud.com. nebo  faxem na výše uvedené telefonní číslo. U žádosti jsou uvedeny informace o způsobu úhrady za tuto službu. Ceny za jednoletý přístup k příslušnému bloku předpisů nebo směrnic jsou uvedeny u soupisu jejich "Integrovaných verzí".


Přihlášení: