Cesta: Předpisy / Periodické technické prohlídky vozidel - Dohoda 1997) - D


  České překlady pokynů pro periodické technické prohlídky silničních vozidel (Dohoda 1997)

Soupis českých překladů dokumentů pro periodické technické prohlídky kolových vozidel podle Dohody z r. 1997 (Vídeň).

 

SměrniceCena (roč. přístup bez DPH)Předmět

D 001

130 Kč Ochrana prostředí

D 002

750 Kč Návrh - Periodické kontroly vozidel

Dohoda 97