Cesta: Předpisy / EHK/OSN Souhrnné rezoluce


  EHK/OSN Souhrnná rezoluce pro konstrukci vozidel R.E.3

Souhrnná rezoluce o konstrukci vozidel (R.E.3.) je samostatnou součástí  EHK/OSN Dohody z roku 1958 a je formou doporučení vládám smluvních stran.

Tato rezoluce se snaží vytvořit v Evropě větší jednotnost v předpisech týkajících se konstrukce vozidel, aby se tak zlepšila bezpečnost silničního provozu a usnadnila se mezinárodní silniční doprava, jakož i mezinárodní obchod s vozidly a jejich zařízením a částmi

Rezoluce navazuje na Vídeňskou Konvence o silničním provozu.

Rezoluce doporučuje vládám, aby tam, kde neexistují předpisy EHK podle Dohody z r. 1958, využívaly vlády doporučení, obsažená v této rezoluci.

StavIntegrovaný soubor rezoluce Cena za roční přístup od 25.10.2017
Revize 2, změna 3 re3r2a3  
Revize 2, změna 4 re3r2a4  
Revize 2, změna 5 re3r2a5  
Revize 3 není k dispozici  
Revize 4 není k dispozici  
Revize 5 není k dispozici  
Revize 6 re3r6                  3 437,-Kč 
Návrh změny  2020/82   neprojednáno WP.29

Rezoluce stanovuje doporučení vládám:

1.  Definice vozidel

2.  Klasifikace a definice motorových a přípojných vozidel

3.  Oblast působnosti předpisů, přiložených k dohodě z r. 1958

4   Požadavky na aktivní bezpečnost 

5.  Požadavky na pasivní bezpečnost 

6.  Požadavky na ochranu životního prostředí

7.  Požadavky na všeobecnou bezpečnost 

8.  Doporučení

Přílohy:

Příloha 1   Standardní příloha k postupu pro stanovení bodu H a skutečného úhlu trupu pro polohy sezení v motorových                     vozidlech 

Příloha 2   Návrh pokynů pro opatření, zajišťujících slyšitelnost hybridních a elektrických vozidel

Příloha 3   Rozlišovací čísla smluvních stran dohody z r. 1958 v homologační značce

Příloha 4   Klíčové parametry pro jakost tržních paliv

______________

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 437 Kč