Cesta: Předpisy / EHK/OSN Souhrnné rezoluce / EHK/OSN Souhrnné rezoluce


  EHK/OSN Souhrnné rezoluce

 

Souhrnné rezoluce jsou samostatnou součástí  EHK/OSN Dohody z roku 1958 a jsou formou doporučení vládám smluvních stran.

Tyto rezoluce se snaží vytvořit v Evropě větší jednotnost v předpisech, aby se tak zlepšila bezpečnost silničního provozu a usnadnila se mezinárodní silniční doprava, jakož i mezinárodní obchod s vozidly a jejich zařízením a částmi.

Rezoluce doporučují vládám, aby tam, kde neexistují předpisy EHK podle Dohody z r. 1958, využívaly doporučení, obsažená v těchto rezolucích.

 

č.

Název

Dokument

Cena

Změnový dokument

R.E.3 Konstrukce vozidel Revize 6 3437 Kč  
        2018/31 - v přípravě

 

 

 

č

Název

Dokument

Cena

Změnový dokument

R.E.5 Kategorie světelných zdrojů 1127 7590 Kč  
        2018/32
        2018/33_Rev.1