Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 77/311/EHS


ES 1977/0311

Směrnice 77/311/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému kolového zemědělského nebo lesnického traktoru - systémem se zde rozumí hladiny akustického tlaku, působící na řidiče traktoru

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty 77w311k06w26  
 volný    06x26

Základní principy schvalování jsou následující (volný přepis):

  • Před udělením ES schválení musí výrobce dokladovat zavedení vhodného systému řízení jakosti ve své sériové výrobě (úvodním hodnocením schvalovacím orgánem nebo akreditací podle EN-ISO 9001). Po udělení schválení musí výrobce ve spolupráci se schvalujícím orgánem zajišťovat systematickou kontrolu shodnosti výrobku se schváleným typem,
  • členský stát schválí každý typ systému, který splňuje požadavky na konstrukci a zkoušení stanovené v této směrnici,
  • členský stát, který udělil schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby v potřebném rozsahu ověřoval, že se vyráběné systémy shodují se schváleným typem,
  • členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh systémům z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo způsobu funkce, pokud jsou takové systémy ES schváleného typu,
  • toto ustanovení však nebrání členskému státu v přijetí opatření proti systémům, které se neshodují se schváleným typem,
  • jestliže členský stát, který udělil ES schválení typu, zjistí, že se několik systémů neshoduje se schváleným typem, učiní nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných systémů se schváleným typem, popřípadě ES schválení výrobci odejme.

Dále každý předpis stanovuje:

  • Definice
  • Požadavky na dokumentaci,
  • Vzor certifikátu o schválení
  • Uspořádání značky schválení typu a údajů o schválení typu

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

postup při měření hladin akustického tlaku na místě řidiče traktoru za jeho definovaného provozního režimu,

požadavky na vlastnosti měřících přístrojů,

požadavky na vlastnosti měřící lokality a na vlastnosti povrchu vozovky v měřící lokalitě,

požadavky na přípravek, kterým se stanoví místo měření,

mezní hodnoty hladiny akustického tlaku vnímaného řidičem.

postup stanovení vztažného bodu sedadla

Cena (roč. přístup bez DPH): 260 Kč
Předmět: Hladina hluku vnímaného řidičem traktoru
Poznámka: od 1.10.2010 - viz 2009/76

Přílohy ke stažení