Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 97/68/ES


ES 1997/0068

Směrnice 97/68/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu systému opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje (mobilní stroje, mobilní průmyslová zařízení nebo vozidla s karoserií nebo bez ní, která nejsou určena pro přepravu osob nebo zboží na silnici a ve kterých je zabudován vznětový nebo zážehový spalovací motor).

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 97w68k04w26  
volný    10x26
pro abonenty 97w68k10w26  
volný   11x88
pro abonenty  97w68k11w88  
pro abonenty 97w68k12r46  
 volny    2016/1628

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Postup zkoušky pro vznětové motory:

  • Postupy měření a odběru vzorků 
  • Postupy kalibrace (nrsc, nrtc)
  • Vyhodnocení změřených hodnot a výpočty
  • Program zkoušky nrtc na dynamometru
  • Požadavky na životnost emisních vlastností

Postup zkoušky zážehových motorů:

  • Postupy měření a odběru vzorků
  • Kalibrace analytických přístrojů
  • Vyhodnocení změřených hodnot a výpočty
  • Dodržování mezních hodnot emisí doby životnosti emisních vlastností pro motory

Technické vlastnosti referenčního paliva předepsaného pro zkoušky pro schválení typu a k ověřování shodnosti výroby

Analytické systémy a systémy pro odběr vzorků

Ustanovení pro motory uváděné na trh v rámci přechodného režimu

Cena (roč. přístup bez DPH): 5 430 Kč
Předmět: Emise nesilničních mobilních strojů.
Poznámka: od 1.1.2017 nahrazena EU 2016/1628

Přílohy ke stažení