Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 74/151/EHS


ES 1974/0151

Směrnice 74/151/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu některých konstrukčních částí zemědělského nebo lesnického kolového traktoru.

PřístupIntegrovaný souborZa roč. přístup
Kč (bez DPH)
Změnový soubor
volně přístupný
 pro abonenty 74w151k98w38    
pro abonenty 74w151k06w26    06x26

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:  

požadavky na nádrže na tekuté palivo;

požadavky na přídavná závaží

požadavky na zvukové výstražné zařízení

přípustné hladiny akustického tlaku

výfukový systém (jeho vyústění)

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 280 Kč
Předmět: Určité části a vlastnosti (traktory)
Poznámka: od 1.1.2010 - viz2009/63/ES

Přílohy ke stažení