Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2000/7/ES


ES 2000/0007

Směrnice 2000/7/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu systému dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla - jeho vybavení rychloměrným zařízením.

Poslední změnaIntegrovaný souborZměnový soubor
   00w7k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své příloze tato směrnice stanovuje:

povinnost vybavení stanovených dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel rychloměrným zařízením,

požadavky na umístění zařízení v  přímém výhledu řidiče, na dělení a popis stupnice a na přesnost údajů,

požadavky na způsob provádění kontroly a na přípustné odchylky výsledků měření u  sériových výrobků od výsledků naměřených při schvalování příslušného typu.

Cena (roč. přístup bez DPH): 130 Kč
Předmět: Rychloměr.
Poznámka: od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168