Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 74/61/EHS


ES 1974/0061

Směrnice 74/61/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému zabraňujícímu neoprávněnému užití motorového vozidla.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 74w61k95w56  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

oblast působnosti a požadavky týkající se zařízení bránících neoprávněnému použití,

oblast působnosti, požadavky týkající se poplašných systémů vozidel,

postupy zkoušek systémů pro ochranu prostoru pro cestující,

požadavky týkající se spínačů ovládaných mechanickým klíčem a 

technické předpisy pro zvuková poplašná zařízení

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisy EHK č. 18 a 116.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 140 Kč
Předmět: Zařízení proti neoprávněnému užití
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009