Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 76/114/EHS


ES 1976/0114

Směrnice 76/114/EHS stanovuje povinnost ES schválení typu systému vozidla z hlediska jeho označení povinným štítkem s povinnými údaji.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  76w114k06w96  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své příloze tato směrnice předepisuje vybavení motorového vozidla povinným štítkem, který obsahuje následující povinné údaje:

  • název výrobce,

  • číslo EHS schválení typu, směrnice stanovuje i způsob, jakým musí být toto číslo vytvořeno,

  • identifikační číslo vozidla (VIN kód - Vehice Identification Number),

  • maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidla,

  • maximální přípustnou hmotnost naložené jízdní soupravy, je-li vozidlo použito pro tažení,

  • maximální přípustnou hmotnost na každé z náprav,

  • jde-li o návěs, maximální technicky přípustnou hmotnost, působící na návěsový čep.

Cena (roč. přístup bez DPH): 110 Kč
Předmět: Štítky a předepsaná označení
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009*2011r19