Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/114/EHS


ES 1992/0114

Směrnice 92/114/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  92w114k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na výpis potřebných informací

zkoušky následujících druhů výčnělků.

 • ozdobné prvky, obchodní značky, písmena a číslice obchodního označení,

 • štítky a  rámečky světlometů,

 • mřížky,

 • zařízení k čištění čelního skla a  světlometů,

 • ochranná zařízení (nárazníky),

 • kliky, závěsy a tlačítka dveří, víka zavazadlových prostorů, kapot, vyklápěcích oken a klapek a  držadel,

 • schůdky a stupačky,

 • boční deflektory vzduchu a  deště a deflektory zabraňující znečištění oken,

 • hrany plechů,

 • matice kol, kryty nábojů a  ochranná zařízení,

 • opěry zvedáků a  výfukové potrubí (výfuková potrubí).

Cena (roč. přístup bez DPH): 430 Kč
Předmět: Vnější výčnělky kategorie N
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009