Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 93/33/EHS


ES 1993/0033

Směrnice 93/33/EHS vytváří podmínky pro ES "dílčí" schválení typu systému dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla, systémem jsou v tomto případě ochranná zařízení, bránící jeho neoprávněnému použití.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  93w33k99w23  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje všeobecné a specifické požadavky na:

zařízení působící samostatně a výhradně aktivně na řízení (zařízení typu l),

zařízení působící na řízení a současně vypínající motor vozidla (zařízení typu 2),

zařízení působící s  předpětím na řízení současně jako zařízení, které vypíná motor vozidla (zařízení typu 3),

zařízení působící na převodové ústrojí (zařízení typu 4),

užívané klíče, počet možných kombinací a životnost ochranného zařízení,

test na záběh u ochranných zařízení.

Cena (roč. přístup bez DPH): 170 Kč
Předmět: Zařízení proti neopráv. užití dvou a tříkol. vozidel.
Poznámka: od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168