Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 672/2010


ES 2010/672

Systémy odmrazování a  odmlžování čelního skla některých motorových vozidel

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný 672r2010  

Nařízení 672/2010/EU konstatuje, že Nařízením (ES) č. 661/2009 se zrušuje směrnice 78/317/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel.

Požadavky stanovené v uvedené směrnici jsou převzaty do tohoto nařízení a v případě potřeby jsou pozměněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků, zejména pak za účelem zohlednění zvláštních vlastností vozidel s hybridním nebo elektrický pohonem.

Nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje základní ustanovení týkající se požadavků pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o systémy odmrazování a  odmlžování čelního skla. Je proto nutné pro takové schválení typu stanovit rovněž zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.

Oblast působnosti tohoto nařízení se shoduje s oblastí působnosti směrnice 78/317/EHS, a je tedy omezena na vozidla kategorie M 1 .

Předmět: Schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel
Poznámka: viz ES 661/2009

Přílohy ke stažení