Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2014/53/EU


2014L0053 - Dodávání radiových zařízení

Tato směrnice stanoví předpisový rámec pro dodávání rádiových zařízení na trh a jejich uvádění do provozu v Unii.

Směrnice se nevztahuje na rádiová zařízení používaná výlučně k činnostem, které se týkají veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské prosperity státu, pokud tyto činnosti souvisejí s bezpečnostními záležitostmi státu), a k činnostem státu v oblasti trestního práva.

Dokument
2014L0053
Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Dodávání radiových zařízení