Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/222/ES


ES 1970/0222

Směrnice 70/222/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části vozidla - registrační tabulky motorového vozidla nebo jeho přípojného vozidla.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w222k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své jediné příloze směrnice předepisuje:

  • tvar a rozměry místa pro připevnění zadních registračních tabulek

  • polohu místa pro tabulku a její připevnění

  • polohu tabulky vzhledem k  podélné ose vozidla

  • polohu tabulky vzhledem k  podélné rovině souměrnosti vozidla

  • polohu tabulky vzhledem ke svislé rovině

  • výšku umístění tabulky nad vozovkou 

  • geometrické požadavky na viditelnost

  • výšku umístění tabulky nad vozovkou

Cena (roč. přístup bez DPH): 88 Kč
Předmět: Reg. tabulky motorových a přípojných vozidel
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009