Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2003/97/ES


ES 2003/0097

Směrnice 2003/97/ES má dvě nezávislé části a vytváří podmínky pro ES schválení:

  • typu konstrukční části  motorového vozidla - pod pojmem konstrukční část se zde rozumí typ zařízení pro nepřímý výhled z vozidla (např. zpětného zrcátka, ale i dalších možných zařízení),

  • typu systému motorového vozidla - pod pojmem systému se zde rozumí vlastnosti nepřímého výhledu z vozidla po jeho vybavení předepsanými zařízeními pro nepřímý výhled.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 03w97k  
volný   05x27
pro abonenty 03w97k05w27  

Směrnice zrušuje dříve platnou směrnici 71/127/EHS a  doplňuje požadavky do směrnice 70/156/EHS v jejím naposledy pozměněném znění.

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Postup pro určení H-bodu a pro ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu

Určení zorných bodů pro sedadlo s pevným úhlem opěradla

Konstrukční požadavky a zkoušky požadované pro ES schválení typu konstrukční části pro zařízení pro nepřímý výhled

Postup pro určení poloměru křivosti „r“ odrazného povrchu zrcátka 

Zkušební postup pro určení odrazivosti

Požadavky na montáž zrcátek a jiných zařízení pro nepřímý výhled na vozidla (zorné pole, povinná montáž, nepovolené užití nebo volitelné užití určitých druhů zrcátek, detekční vzdálenost systému kamera-monitor a  pod.)

Výpočet detekční vzdálenosti

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 46

Pro pole výhledu se uvažuje o možnosti nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou))

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 440 Kč
Předmět: Zpětný výhled z automobilů
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení