Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 168/2013


EU 2013/168 Schvalování dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a čtyřkolek

Toto nařízení stanoví správní a technické požadavky na schvalování typu všech nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků
Součástí požadavků na EU schválení typu vozidla jsou předpisy EHK OSN včetně jejich změn, pro něž Unie hlasovala a které jsou uvedeny v tomto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě tohoto nařízení.
Použije se ode dne 1. ledna 2016.

DokumentPopis
2013R0168 Schvalování dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a čtyřkolek
2014R0003  Doplňující nařízení  týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
2014R0044  

Doplnující nařízení konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

2014R0134 Doplňující nařízení požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení
2014CIR0901 Provádějící nařízení pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly
opravy globálního schválení Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
2016R1824 Nařízení kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci č. 3/2014, 134/2014 a 44/2014
2016R1824_oprava Oprava dokumentu 2016/1824

2016R1824_oprava_2

Oprava 2 dokumentu 2016/1824
2016R1825 Prováděcí nařízení kterým se mění prováděcí nařízení 901/2014
Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Schvalování dvou- a tříkolových vozidel a čtyřkolek
Poznámka: od 1.1.2016 nahrazuje ES 2002/24