Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 72/306/EHS


ES 1972/0306

Směrnice 72/306/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systému omezování emisí znečisťujících látek ze vznětových motorů.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  72w306k97w20  
pro abonenty  72w306k05w21  
volný    05x21

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na zkoušky,

úpravy typu,

shodnost výroby

mezní hodnoty pro zkoušku při ustálených otáčkách,

zkoušku při volné akceleraci a 

charakteristiky opacimetrů

 Poznámka: Závěrečná zprávy skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje začlenění ustanovení o volné akceleraci do směrnic 70/220/EHS a 88/77/EHS.

Cena (roč. přístup bez DPH): 610 Kč
Předmět: Kouř vznětových motorů
Poznámka: od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008.

Přílohy ke stažení