Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 80/1269/EHS


ES 1980/1269

Směrnice 80/1269/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části vozidla - konstrukční částí se zde rozumí motor motorového vozidla, zjišťuje se jeho výkon. Směrnice nestanovuje žádné limitní hodnoty, slouží pouze ke zjištění skutečného výkonu motoru

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  80w1269k99w99  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadovanou přesnost měření výkonu při plném zatížení motoru,

postup zkoušky ke stanovení netto výkonu motoru,

rozsah pomocných zařízení, instalovaných při zkoušce ke stanovení netto výkonu motoru,

referenční atmosférické podmínky, na které se netto výkon přepočítává).

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 85. Rozsah platnosti R-85 však vyžaduje úpravu; nepokrývá vozidla, jen motory.

Cena (roč. přístup bez DPH): 610 Kč
Předmět: Měření výkonu motoru
Poznámka: od 31.12.20013 -viz 595/2009