Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/22/EHS


ES 1992/002

Směrnice 92/22/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části (popřípadě samostatného technického celku) - konstrukční částí se zde rozumí bezpečnostní zasklení a zasklívací materiály motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  92w22k01w92  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

všeobecné a zvláštní specifikace pro zasklívací materiály různých konstrukcí (kalené, lepené plastové a pod.),

technické požadavky na vlastnosti zasklívacích materiálů, tabulí skel a způsob zkoušení těchto technických požadavků,

požadavky na montáž čelních skel a tabulí skel jiných než čelní skla do vozidel.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 43, uvažuje se o výhledové náhradě celosvětově platným předpisem (GTR)

Pro montáž zasklení do vozidla se bude požadovat vlastní zkouška výrobce vozidla (autocertifikace).

Cena (roč. přístup bez DPH): 700 Kč
Předmět: Skla a zasklívání
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009