Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2002/24/ES


ES 2002/0024

Směrnice 2002/24/ES je tzv. "rámcovou směrnicí"  a  vytváří podmínky pro ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla (vztahuje se ale i na lehké čtyřkolky) (WVTA =  Whole Vehicle Type Approval). Směrnice současně ruší dřívější směrnici pro schvalování typu dvoukolového nebo tříkolového vozidla č. 92/61/EHS. Veškeré odvolávky na směrnici 92/61/EHS ve směrnicích pro systémy, konstrukční části a samostatné celky dvoukolových a tříkolových vozidel se dále rozumí odvolávkami na směrnici 2002/24/ES

 

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  02w24k05w30  
volný    06x120
pro abonenty  02w24k06w120  
volný   13x60
pro abonenty 02w34k13r60  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Směrnice mj. stanovuje i požadavky na odbornost a notifikaci schvalovacích orgánu a technických zkušeben, zajišťujících schvalovací zkoušky.

Směrnice obsahuje přílohy, které stanovují podrobné požadavky na:

soubor výsledků dílčích zkoušek podle jednotlivých směrnic (souhrn hlavních výsledků), které jsou podmínkou udělení schválení typu vozidla,

vlastnosti vozidel z výběhové série

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 110 Kč
Předmět: Schvalování vozidel o 2 a 3 kolech k provozu
Poznámka: od 1.1.2016 nahrazeno 2013R0168

Přílohy ke stažení