Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 78/932/EHS


ES 1978/0932

Směrnice 78/932/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části vozidla - konstrukční částí se zde rozumí opěrka hlavy sedadla

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  78w0932k87w354  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

postup stanovení H-bodu a skutečného úhlu opěradla sedadla

ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu a vztah mezi konstrukčním a skutečným úhlem opěradla sedadla.

výšku a šířku opěrky hlavy

znázornění zakreslovaných čar a  měření prováděných při zkoušce

postup zkoušky k ověření pohlcování energie

Poznámka: Technické požadavky této přílohy odpovídají požadavkům předpisu Evropské hospodářské komise OSN EHK č. 25

Cena (roč. přístup bez DPH): 460 Kč
Předmět: Opěrky hlavy
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009