Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2007/38//ES


ES 2007/0038 - Vybavení pro nepřímý výhled u vozidel N2 a N3

Tato směrnice stanovuje požadavky na vybavení vozidel kategorií N2 a N3 systémy pro nepřímý výhled.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
   07w38  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Směrnice:

  1. se vztahuje na vozidla kategorií N2 a N3, pro něž nebylo uděleno schválení typu či která nebyla schválena jako jednotlivá vozidla podle směrnice 2003/97/ES.

  2. se nevztahuje na:
  • a) vozidla kategorií N2 a N3 registrovaná před 1. lednem 2000;

  • b) vozidla kategorie N2, jejichž nejvyšší celková přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tun, pokud u nich nelze namontovat zrcátko
    třídy V tak, aby se zaručilo splnění těchto podmínek:

                i) žádná část zrcátka se nenachází méně než 2 m (s povolenou odchylkou + 10 cm) od zemského povrchu (bez

                   ohledu na to, jak je zrcátko nastaveno), pokud je vozidlo naloženo tak, že má nejvyšší technicky přípustnou hmotnost,

               a

               ii) zrcátko je z místa řidiče plně viditelné;

  • c) vozidla kategorií N2 a N3, na která se vztahují vnitrostátní opatření, jež vstoupila v platnost před dnem provedení směrnice 2003/97/ES a jež ukládají vybavení jinými zařízeními pro nepřímý výhled na straně spolujezdce vykrývajícími alespoň 95 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a zrcátka třídy V podle uvedené směrnice na úrovni zemského povrchu.

Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Vybavení vozidel kategorií N2 a N3 systémy pro nepřímý výhled

Přílohy ke stažení