Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 97/27/ES


ES 1997/0027

Směrnice 97/27/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu motorových vozidel kategorií M2, M3 , N2, N3 a přípojných vozidel kategorie O z hlediska jejich maximálně přípustných rozměrů a  hmotností.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 97w27k01w85  
volný   2003w0019
pro abonenty 97w27k03w19  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

maximální rozměry vozidel různých kategorií a různého konstrukčního uspořádání,

délku ložné plochy nákladních vozidel,

maximální přípustné hmotnosti vozidel různých kategorií a různého konstrukčního uspořádání v členění:

  • provozní hmotnost vozidla,
  • maximální technicky přípustná hmotnostnaloženého vozidla,
  • maximální technicky přípustná hmotnost na nápravu,
  • maximální technicky přípustná hmotnost na skupinu náprav,
  • přípojná hmotnost,
  • maximální technicky přípustná hmotnost působící v bodě spojení na motorové vozidlo,
  • maximální technicky přípustná hmotnost působící v bodě spojení na návěs nebo přívěs s nápravami uprostřed,
  • maximální technicky přípustná hmotnostnaložené jízdní soupravy;požadavky na schopnost manévrování vozidlem,
  • schopnost vozidla projíždět mezikružím nebo kružnicemi o stanovených rozměrech.
Cena (roč. přístup bez DPH): 890 Kč
Předmět: Hmotnosti a rozměry M2, M3, N, O
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení