Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / ES 78/2009


ES 2009r0078

Toto nařízení stanoví požadavky na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný  78r2009  
pro abonenty 09r631k11r459  

Toto nařízení stanoví základní požadavky fungování vozidel a systémů čelní ochrany s cílem snížit počet a  závažnost zranění chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, do kterých narazí vozidla svou přední částí, jakož i zabránit těmto střetům.

Postupy měření a požadované mezní hodnoty stanoví následně vydaná prováděcí nařízení.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 400 Kč
Předmět: Systémy čelní ochrany
Poznámka: od 24.11.2009 ruší 2003/102/ES a 2008/66/ES

Přílohy ke stažení