Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 71/320/EHS


ES 1971/0320

Směrnice 71/320/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systému brzdových zařízení motorových vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel kategorií O a brzdových účinků těchto zařízení

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  71w320k98w12  
pro abonenty  71w320k02w78  
volný   02w0078

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

Způsob zkoušky brzd a účinek brzdových systémů;

Metodu měření doby náběhu tlaku pro vozidla s pneumatickými brzdovými systémy;

Požadavky na zdroje a zásobníky energie;

Požadavky na pružinové brzdy;

Parkovací brzdění mechanickým blokováním brzdových válců;

Ustanovení pro zkoušky vozidel s nájezdovými brzdovými systémy;

Ustanovení pro zkoušky vozidel s protiblokovacími brzdovými systémy;

ES schválení typu náhradních částí s brzdovým obložením jako samostatných technických celků

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 13 nebo 13H (pro kategorie M1 a N1).

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 230 Kč
Předmět: Brzdy.
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009.

Přílohy ke stažení