Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2005/55/ES


ES 2005/0055

Směrnice 2005/55/ES vytváří podmínky pro ES  schválení typu systému vozidla (pod pojmem systém se zde rozumí systém omezování emisí znečišťujících látek a částic ze vznětových motorů a plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných LPG nebo CNG)

 

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 05w55k06w51  
volný   08x74
pro abonenty 05w55k08w74  

Od 9.11.2006 nahrazuje tato směrnice směrnici 88/77/EHS.

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Postup zkoušky

Zkušební cykly ESC A ELR

Zkušební cyklus ETC

Plán průběhu zkoušky ETC s motorem na dynamometru

Postupy měření a odběru vzorků

Postup kalibrace

Technické vlastnosti referenčního paliva předepsaného pro schvalovací zkoušky a k ověřování shodnosti výroby

Analytické systémy a systémy pro odběr vzorků

Zvláštní technické požadavky na vznětové motory používající jako palivo ethanol

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby

Mimo požadavky uvedené výše tato směrnice předepisuje:

  • kritéria pro zařazení konkrétního motoru do "rodiny motorů"(výsledky zkoušky pokrývají "rodinu"),

  • průběh zkoušek s motorem na dynamometru,

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 910 Kč
Předmět: Emise vznětových a zážehových motorů
Poznámka: od 31.12.20013 -viz nařízení 595/2009

Přílohy ke stažení