Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 77/649/EHS


ES 1977/0649

Směrnice 77/649/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla -  systémem se rozumí vlastnosti přímého výhledu z vozidla

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  77w649k90w630  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na rozsah výhledu pomocí bodú H a R,

postup stanovení H-bodu a skutečného úhlu opěradla sedadla,

ověření vzájemné polohy R-bodu a  H-bodu a 

vztah mezi konstrukčním a skutečným úhlem opěradla sedadla.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou))

Cena (roč. přístup bez DPH): 840 Kč
Předmět: Zorné pole řidiče
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009