Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 77/541/EHS


ES 1977/0541

Směrnice 77/541/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části -  konstrukční částí se zde rozumí bezpečnostní pásy, dětské zádržné systémy a jejich kompletní systémy pro motorová vozidla

PřístupIntegrovaný souborZměnový 2000/3soubor
 pro abonenty  77w541k05w40  
volný    05x40 

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na konstrukci dětských zádržných systémů

na montáž dětských zádržných systémů a 

popis zkušební 3D figuriny.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisy EHK/OSN č. 16 a 44.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 320 Kč
Předmět: Bezpečnostní pásy a zádržná zařízení
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení