Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/157/EHS


ES 1970/0157 Emise hluku silničního motorového vozidla  o čtyřech nebo více kolech

Směrnice 70/157/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - pod pojmem systém se zde rozumí emise hluku silničního motorového vozidla  o čtyřech nebo více kolech a pro ES schválení typu samostatného technického celku, kterým je výfukový systém vozidel.

Předpis se ruší k datu 1. července 2026

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w157k99w101  
pro abonenty  70w157k07w34  
volný    07x34

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje rozsah platnosti směrnice, definice platné pro tuto směrnici, požadavky na podání žádosti o ES schválení typu systému, udělení schválení a rozšíření schválení při změně typu, požadavky na rozsah zkoušek, ustanovení pro shodnost výroby, mezní  hodnoty vnějšího hluku schvalovaného typu, postup při měření hladin akustického tlaku vyzařovaných výfukovým systémem stojícího vozidla, měření stojícího vozidla, požadavky na vlastnosti měřících přístrojů, požadavky na vlastnosti měřící lokality, přípustné meteorologické podmínky při měření a vlastnosti povrchu vozovky v měřící lokalitě.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisy EHK č. 51 a 59.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 200 Kč
Předmět: Hluk automobilů.
Poznámka: od 1.6.2016 nahrazeno EU 2014/0540

Přílohy ke stažení