Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 77/389/EHS


ES 1977/0389

Směrnice 77/389/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla -  systémem se zde rozumí odtahové úchyty vozidla

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  77w389k96w64  

Základní principy schvalování jsou následující (volný přepis):

  • Před udělením ES schválení musí výrobce dokladovat zavedení vhodného systému řízení jakosti ve své sériové výrobě (úvodním hodnocením schvalovacím orgánem nebo akreditací podle EN-ISO 9001, EN-ISO 9002, nebo EN 45012). Po udělení schválení musí výrobce ve spolupráci se schvalujícím orgánem zajišťovat systematickou kontrolu shodnosti výrobku se schváleným typem,
  • členský stát schválí každý typ systému, který splňuje požadavky na konstrukci a zkoušení stanovené v této směrnici,
  • členský stát, který udělil schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby v potřebném rozsahu ověřoval, že se vyráběné systémy shodují se schváleným typem,
  • členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh systémům z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo způsobu funkce, pokud jsou takové systémy ES schváleného typu,
  • toto ustanovení však nebrání členskému státu v přijetí opatření proti systémům, které se neshodují se schváleným typem,
  • jestliže členský stát, který udělil ES schválení typu, zjistí, že se několik systémů neshoduje se schváleným typem, učiní nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných systémů se schváleným typem, popřípadě ES schválení výrobci odejme.

Dále každý předpis stanovuje:

  • Definice
  • Požadavky na dokumentaci,
  • Vzor certifikátu o schválení
  • Uspořádání značky schválení typu a údajů o schválení typu

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

povinnost vybavení vozidel zařízením, umožňujícím jeho nouzové odtažení;

umístění a pevnostní vlastnosti odtahových zařízení.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou))

Cena (roč. přístup bez DPH): 210 Kč
Předmět: Odtahové úchyty
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009