Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 77/537/EHS


ES 1977/0537

Směrnice 77/537/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému kolového lesnického nebo zemědělského traktoru - systémem se zde rozumí systém omezování emisí kouře ze vznětových motorů traktorů

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  77w537k97w54  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

zkoušku při ustálených otáčkách

zkoušku při volné akceleraci

specifikaci referenčního paliva předepsaného pro zkoušky

mezní hodnoty pro zkoušku při ustálených otáčkách

vlastnosti opacimetru

Poznámka:  Znění příloh je podobné znění předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 24; zejména členění do bodů je stejné.

Cena (roč. přístup bez DPH): 650 Kč
Předmět: Kouř traktorů