Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 1009/2010


ES 2010r1009

Kryty kol motorových vozidel

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný 1009r2010  

Nařízení 1009/2010/EU konstatuje, že Nařízením (ES) č. 661/2009 se zrušuje směrnice 78/549/EHS ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

Požadavky stanovené v uvedené směrnici jsou převzaty do tohoto nařízení a v případě potřeby jsou pozměněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků.

Oblast působnosti tohoto nařízení se shoduje s oblastí působnosti směrnice 78/549/EHS, a je tedy omezena na vozidla kategorie M 1.

Předmět: Schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel

Přílohy ke stažení