Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2005/64/ES


ES 2005/0064

Směrnice 2005/64/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu motorových vozidel z hlediska opětovné použitelnosti součástí a recyklovatelnosti a využitelnosti materiálů v oblasti nakládání s odpady. Je proto třeba od výrobců vozidel a jejich dodavatelů vyžadovat, aby zohlednili tato hlediska již v počátečních fázích vývoje nových vozidel a usnadnili tak zpracování vozidel po dosažení konce jejich životnosti.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  05w64k09w1  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Předběžné možnosti recyklace dle hodnocení výrobce

Součásti považované za opětně nepoužitelné

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 330 Kč
Předmět: Použitelnost součástí, recyklovatelnost a využitelnost.