Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EHS 3821/85


ES 1985/3821

Nařízení 3821/85/EHS stanovuje požadavky, aby do vozidel používaných pro hromadnou přepravu osob nebo pro přepravu zboží na silničních komunikacích bylo namontováno záznamové zařízení  

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
  3821r85k1266r09  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Účelem zařízení, určeného pro montáž do silničních vozidel, je automatická nebo poloautomatická identifikace a záznam podrobností o pohybu příslušných vozidel a o skutečných pracovních dobách jejich řidičů.

Zařízení musí být schopno zaznamenat:

  • vzdálenost ujetou vozidlem,

  • rychlost vozidla,

  • dobu jízdy,

  • jinou pracovní dobu nebo dobu pohotovosti,

  • pracovní přestávky a denní doby odpočinku,

  • otevření pouzdra obsahujícího záznamový list,

  • přerušení napájení.

Záznamy se zapisují na osobní kartu řidiče.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu

zkoušení instalace a inspekci

slovník dat

specifikace karet tachografu

piktogramy

vnější interface

protokoly stažení dat

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 8 290 Kč
Předmět: Záznamová zařízení (tachografy).

Přílohy ke stažení