Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 1999/94/ES


ES 1999/0094

Směrnice 1999/94/ES stanovuje požadavky, aby ve Společenství byly spotřebitelům zajištěny informace o palivové ekonomii a o emisích CO2 nových osobních automobilů, nabízených k prodeji nebo k pronájmu (leasingu), aby se tak mohl spotřebitel informovaně rozhodovat.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 99w94k03w73  1999L0094

Členské státy musí podle této směrnice zajistit, aby pro každou značku osobního automobilu byl vystaven plakát (nebo alternativně vyobrazení) se seznamem údajů úředních spotřeb paliva a typických emisí CO2 všech modelů nových osobních automobilů, které jsou vystaveny nebo nabízeny k prodeji nebo k pronájmu (leasingu) v příslušném místě prodeje nebo jeho prostřednictvím. Tyto údaje musí být vystaveny na nápadném místě.

Cena (roč. přístup bez DPH): 210 Kč
Předmět: Informace o spotřebě a emisích CO2.