Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 78/549/EHS


ES 1978/0549

Směrnice 78/549/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu samostatného technického celku vozidla - samostatným technickým celkem se zde rozumí kryty kol motorového vozidla

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  78w549k94w78  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

povinnost vybavení vozidel kryty kol, které chrání ostatní uživatele silnice od odletujících částí od pneumatik (kamení, bláto, sníh atd.),

požadavky na umístění a rozměry krytů kol,

vlastnosti krytů kol, které umožní nasazení a užívání protiskluzových řetězů

požadavky na způsob provádění kontroly a 

přípustné odchylky výsledků měření u sériových samostatných technických celků od výsledků naměřených při schvalování příslušného typu.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje možnost nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou))

Cena (roč. přístup bez DPH): 230 Kč
Předmět: Kryty kol motorových vozidel
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009