Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 167/2013


EU 2013/167 Schvalování zemědělských a lesnických traktorů

Toto nařízení stanoví administrativní a technické požadavky na schvalování typu všech nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.

Součástí požadavků na EU schválení typu vozidla jsou předpisy EHK OSN včetně jejich změn, pro něž Unie hlasovala a které jsou uvedeny v tomto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě tohoto nařízení.
Použije se ode dne 1. ledna 2016.

DokumentPopis

2013R0167

Nařízení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

2014L1322

 Doplňující nařízení pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zeměědělských a lesnických vozidel

2015R0068

Doplňující nařízení pokud jdepokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

2015R0096

Doplňující nařízenípokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel

2015R0504

Prováděcí nařízení pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

2015R0208

Doplňujcí nařízení pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

2016R1628 Nařízení o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
2016R1788 Nařízení kterým se mění 1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208
2016CIR1789 Prováděcí nařízení kterým se mění prováděcí nařízení 2015/504
2017D0514 Mění přílohu II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
2017R0686 Nařízení kterým se mění termíny uplatnění mezních hodnot emisí pro traktory kategorie T2 a C2
2018R0828 Nařízení kterým se mění nařízení (EU) 2015/68 pokud jde o požadavky týkající se  protiblokovacích brzdových systémů 
2018R0829 Nařízení které mění/opravuje nařízení (EU) 2015/208 a doplňuje nařízení (EU) 167/2013 pokud jde o funkční bezpečnost
2018R0830 Nařízení které mění přílohu I nařízení (EU) 167/2013 a nařízení (EU) 1322/2014 pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky ke schvalování
2018R0985

Nařízení kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení (EU) 2015/96

2018R0986

Nařízení kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o úpravu administrativních požadavků na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ve vztahu k mezním hodnotám emisí etapy V

2018R0987

Nařízení o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení  (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích

2018R0988

Nařízení o změně a opravě prováděcího nařízení (EU) 2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v souladu s nařízením (EU) 2016/1628

2018R0989

Nařízení o změně a opravě nařízení (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorůCena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Schvalování zemědělských a lesnických traktorů
Poznámka: od 1.1.2016 nahrazuje ES 2003/37