Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 93/32/EHS


ES 1993/0032

Směrnice 93/32/EHS vytváří podmínky pro ES "dílčí" schválení typu konstrukční části dvoukolového motorového vozidla, konstrukčními částmi jsou v tomto případě držadla pro  spolucestujícího.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  93w32k99w24  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své příloze tato směrnice stanovuje:

technické požadavky na vlastnosti,

postupy zkoušení pásových i pevných ručních držadel.

Cena (roč. přístup bez DPH): 110 Kč
Předmět: Ruční držadla dvoukolových vozidel
Poznámka: od 1.1.2010 - viz 2009/79/ES