Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 76/115/EHS


ES 1976/0115

Směrnice 76/115/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systémem se zde rozumí kotevní úchyty bezpečnostních pásů

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 76w115k05w41  
  volný    05x41

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

minimální počet kotevních úchytů

umístění dolních kotevních úchytů, požadavky na úhly vedení pásů

umístění účinných kotevních úchytů bezpečnostních pásů

napínací přípravek (předepsané silové zatížení a doba, po kterou musí kotevní úchyty tyto síly udržet

Poznámka: Závěrečná zprávy skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje revizi této směrnice (vypuštění požadavků na body kotvení u předních sedadel), protože její požadavky jsou pokryty aplikací zkoušky čelním nárazem podle 96/79/ES. 

Cena (roč. přístup bez DPH): 660 Kč
Předmět: Kotevní místa bezpečnostních pásů
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení