Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / ES 715/2007


ES 2007/0715 + ES 692/2008 - Emise Euro 5 a Euro 6

Nařízení stanovující požadavky na měření emisí, měření spotřeby paliva a na vlastnosti palubních diagnostických systémů.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 715r07k566r11  
pro abonenty 715r07k459r12  
pro abonenty 692w08k566w11  
pro abonenty 692r08k630r12  
pro abonenty 692r08k195r13  
Volné 692r08k45r15  
Volné 2008R0692_r16 2016R0646, 2016R0427
Volné   2017R1347, 2017R1221, 2017R1154, 2017R1154(oprava), 2017R1151

1. Toto nařízení stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel (dále jen „vozidel“) a náhradních dílů, jako jsou náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, z hlediska emisí.

2. Toto nařízení navíc stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu a životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a dostupnost informací o opravách a údržbě vozidla.

 

 

 

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 330 Kč
Předmět: Emise Euro 5 a Euro 6 pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla
Poznámka: Týká se ES 692/2008, EU 2017/1551