Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 96/79/ES


ES 1996/0079

Směrnice 96/79/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému - systémem se zde rozumí chování nosné konstrukce a prostoru pro cestující při čelním nárazu u vozidel kategorie M1 nepřesahující celkovou hmotnost 2,5 t

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  96w79k99w98  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

technické požadavky,

postup zkoušky (přesazený náraz do deformovatelné bariéry),

stanovení biomechanických kritérií  (hlavy, krku, hrudníku, stehenní kosti, holení kosti a kolena),

uspořádání a instalaci zkušebních figurín a seřízení zádržných systémů,

postup zkoušky se zkušebním vozíkem,

techniku měření při zkouškách a  přístrojové vybavení,

definici deformovatelné bariéry,

postup ověření bérce a nohy figuríny.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 94

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 350 Kč
Předmět: Čelní náraz vyosený
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009