Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/387/EHS


ES 1970/0387

Směrnice 70/387/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu samostatného technického celku - konstrukce dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jejich zámků a závěsů dveří.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w387k98w90  
pro abonenty  70w387k01w31  
volný    01w0031

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

Požadavky na konstrukci a montáž a zkoušky pevnosti zámků a závěsů bočních dveří pro vstup nebo výstup z  vozidel kategorie M1;

Požadavky na vstup a výstup dveřmi kabiny řidiče vozidel kategorie N2 o maximální hmotnosti větší než 7,5 tun a vozidel kategorie N.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem GTR 1 nebo EHK č. 11.

Cena (roč. přístup bez DPH): 550 Kč
Předmět: Zámky a závěsy dveří
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení