Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 74/297/EHS


ES 1974/0297

Směrnice 74/297/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému - systémem se zde rozumí chování systému řízení při čelním nárazu vozidla a při nárazu řidiče na řízení)

PřístupIntegrovaný souborZa roč. přístup
Kč (bez DPH
Změnový soubor
  pro abonenty  74w297k91w662 410,-  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

Zkoušku čelním nárazem na bariéru

Zkoušku nárazem makety trupu

Zkoušku nárazem makety hlavy

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 12 (aplikovat pouze pro M1>2,5t a N1, dnes platí pro M1 a N1 >1,5t). Na žádost výrobce může být ale schváleno i vozidlo jiné kategorie.

Cena (roč. přístup bez DPH): 450 Kč
Předmět: Náraz na sloupek řízení
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009