Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 540/2014


EU 2014/0540 - Hluk motorových vozidel

Nařízení stanovující správní a technické požadavky pro schválení typu všech nových motorových vozidel z hlediska jejich hladiny akustického tlaku a náhradních systémů tlumení hluku a jejich konstrukčních částí, kterým je udělováno schválení typu jako samostatným technickým celkům.

Přístup Integrovaný soubor Změnový soubor
volný 2014R0540  2017R1576

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Hluk motorových vozidel
Poznámka: od 1.6.2016 ruší 70/157/EHS